“We proberen altijd nèt even méér te doen, dan wat er van ons wordt verwacht...”

pencilcopy5

RIJKSKANTOOR DE KNOOP

Projectmanager PPS
RCreators

DEknoop

Verantwoordelijk voor het schrijven van het verhuisplan en de verhuizing van ca.1700 medewerkers Belastingdienst regio Utrecht.

Mede verwantwoordelijk voor de oplevering van de totale inrichting aan de exploitatie van RCreators.

pencilcopy1

ENGIE SERVICES WEST

Due Dilligence & Implementatie
manager

Engie

Medeverantwoordelijk voor de due diligence en implementatie van de Soft Services bij nieuwe internationale IFM klanten.

pencilcopy

MINISTERIE FINANCIËN

Projectmanager PPS
Safire Services

dekromhoutkazerneinutrechtjpgkopie1

Verantwoordelijk voor
herindeling bestaande werkplekken (schuifplan) teneinde 170 fte FMHaaglanden in een flexomgeving op de bestaande locatie te kunnen invoegen.Praktische uitvoering van aanpassing van de bestaande kantooromgeving en verhuizing.

 

pencilcopy3

KROMHOUT KAZERNE

Projectmanager PPS
Komfort BV

dekromhoutkazerneinutrechtjpgkopie

Verantwoordelijk voor 2 verhuizingen van resp. 2000 en 1000 medewerkers plus de totale oplevering van alle gebouwen op het Kromhout Kazerne terrein.

Vanuit verschillende lokaties van het ministerie van Defensie in Nederland werden medewerkers verhuisd naar het nieuwbouwproject Kromhout Kazerne te Utrecht.

pencilcopy4

ALRIJNE LEIDEN

Hoofd
Gast & Service AI

Alrijneziekenhuis

Verantwoordelijk voor alle voedingsgerelateerde zaken, huishouding, receptie en beveiliging.
Afdeling met 150 medewerkers heeft een gezichts-bepalende functie binnen het ziekenhuis op het gebied van voeding, receptie en huishouding.

Nadruk op het begeleiden en sturen van teamleiders tijdens in een traject van transitie naar vraag-gestuurde dienstverlening.

pencilcopy2

TU-DELFT

Contractbeheerder a.i.
(Universiteit)

dekromhoutkazerneinutrechtjpgkopie3

Verantwoordelijk voor het contractbeheer op tactisch niveau en intermediair tussen leveranciers en de FM organisatie van alle faculteiten en overige gebouwen TU breed. Het monitoren van de performance (kwaliteit, financieel en klant- tevredenheid) van zowel de 20 leveranciers als van de Facilitaire organisatie was een kerntaak.